آشنایی با 10 آیین و دین

مسیحیت

یهودیت

کیش مانوی

دین زردشت

آیین هندو

آیین بودا

آیین دائو

آیین سیک

آیین کنفوسیوس

روش شناسی مطالعات ادیان

خلاصه..............

این کارگاه به منظور افزایش مهارت های فرد در نگارش طرح پژوهش برگزار می شود و همه دانشجویان در مقاطع مختلف و همه علاقه مندان به پژوهش علمی می توانند از آن بهره ببرند.

22 Oct 2018

در این دوره اصول و تکنیک هایی مفید و کاربردی به شما آموزش داده می شود و به صورت کارگاهی تمرین می شوند و بعد از آن می توانید متون موردعلاقه خود در زبان انگلیسی را به آسانی بخوانید و بفهمید. به عبارتی به شما ماهی داده نخواهد شد بلکه ماهیگیری یاد خواهید گرفت.

درباره

متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما

راه های ارتباطی

تلفن: 11111111

ایمیل: aaaaaaaaa

پیوندهای مرتبط

- دانشگاه ادیان و مذاهب

- دانشکده آموزش الکترونیک