مهارت های پروپوزال نویسی

تاریخ انتشار: 1397/03/19    

مهارت های پروپوزال نویسی

این کارگاه به منظور افزایش مهارت های فرد در نگارش طرح پژوهش برگزار می شود و همه دانشجویان در مقاطع مختلف و همه علاقه مندان به پژوهش علمی می توانند از آن بهره ببرند.

کسی که می خواهد ساختمانی بنا کند ابتدا باید نقشه مهندسی برای آن تهیه کند. این نقشه را مهندسی کارآمد طراحی می کند و همه جزئیات تا شماره و اندازه و تعداد میلگردها و حج و اندازه و شالوده ستون ها را دقیق مشخص می نماید.

در پژوهش، طرح (پروپوزال) پژوهش به مراتب دقیق تر و سخت تر از مراحل بعدی پژوهش است. طرح باید با دیدن تمامی ابعاد موضوع و نشان دادن دقیق مشکل و مساله تنظیم شود. اگر طراحی اولیه پژوهش به خوبی انجام شود، تقریبا ۵۰ درصد راه طی شده است.

در طرح پژوهش باید موضوع و مساله دقیق معین شوند سوال ها و فرضیه ها معلوم شوند، پیشینه و پیش فرض ها، مفاهیم و متغیرها و شاخص ها شناسایی شوند، روش پژوهش، شیوه گردآوری اطلاعات مشخص شود و به همین ترتیب سایر اجزای پژوهش از قبل روش شوند تا هم پژوهش گر و هم کارفرمای پژوهش به جوانب مختلف آن آگاهی پیدا کنند و مسیر کار را به وضوح دریابند.


نظرات

نام *
پست الکترونیک *
متن *
درباره

متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما

راه های ارتباطی

تلفن: 11111111

ایمیل: aaaaaaaaa

پیوندهای مرتبط

- دانشگاه ادیان و مذاهب

- دانشکده آموزش الکترونیک