اخلاق برای زندگی امروز


فلسفه
نوع دوره: آنلاین
وضیعت دوره: گذشته
تاریخ شروع: 1397/08/28
تاریخ پایان: 1397/10/17
هزینه دوره: 160000

  • توضیحات
  • اطلاعات
  • سرفصل
  • ثبت نام

این دوره به معرفی اخلاق در دنیای امروز و مبانی فلسفی آن می‌پردازد. از این رهگذر مهمترین مکاتب اخلاقی مانند پیامدگرایی، وظیفه‌گرایی و اخلاق فضیلت تبیین می‌شوند و زیرشاخه‌های آنها به کوتاهی معرفی خواهند شد. همچنین مبانی فلسفی این دیدگاه‌ها به بیان ساده اراده خواهد شد مثلاً به پرسشهایی از این دست خواهیم پرداخت: آیا ارزشهای اخلاقی مطلق هستند یا نسبی؟ اصلاً هنجار اخلاقی چیست؟ و چگونه ما می‌توانیم آن را بشناسیم؟ آیا ما می‌توانیم در زندگی روزمره مبنای کارهای خودمان را مشخص کنیم یا نه؟

همچنین، در این دوره ضمن ارائه‌ی منظری از کباحث اخلاقی در دنیای امروز، چالش‌های اخلاقی کنونی در زیست بوم جهانی و نیز در ایران امروز را به زیر ذره بین خواهیم برد. اخلاق ایرانی را در چارچوب نگاه فلسفه‌ی اخلاقی بررسی می‌کنیم: ما ایرانیان همیشه راستگو هستیم یا دروغگویان زرنگ؟ اخلاق مدرن با عادت‌های اخلاقی ما سازگار است یا ناسازگار؟ چگونه می‌توانیم جامعه‌ی اخلاقی داشته باشیم؟ معضلات اخلاقی ما کدام‌اند و راه ‌حل‌ها کدام؟

  • استاد : علی مهجور
  • مدت زمان : ۸ ساعت
  • هزینه دوره : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال
جلسه اول آشنایی با مباحث اخلاق و فلسفه‌ی اخلاق
جلسه دوم مکاتب اخلاقی(1): اخلاق فضیلت و اخلاق دینی (از ارسطو تا مک‌اینتایر)
جلسه سوم مکاتب اخلاقی (2): وظیفه‌گرایی (از کانت تا رابرت آئودی)
جلسه چهارم مکاتب اخلاقی (3): پیامدگرایی (از اپیکور تا پیتر سینگر)
جلسه پنجم فرا اخلاق چیست؟
جلسه ششم اخلاق معاصر (1): اخلاق ایرانی (از ایران باستان تا اخلاق یونانی - اسلامی)
جلسه هفتم اخلاق معاصر (2): چالش‌های اخلاق مدرن با اخلاق ایرانی
جلسه هشتم اخلاق معاصر (3): اخلاق کاربردی: چگونه می‌توان اخلاقی زندگی کرد؟
نام *
نام خانوادگی *
تلفن همراه *
پست الکترونیک *
کد امنیتی *

درباره

متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما

راه های ارتباطی

تلفن: 11111111

ایمیل: aaaaaaaaa

پیوندهای مرتبط

- دانشگاه ادیان و مذاهب

- دانشکده آموزش الکترونیک