طرح نامه نویسی پژوهش


پژوهش
نوع دوره: آنلاین
وضیعت دوره: گذشته
تاریخ شروع: 1397/08/26
تاریخ پایان: 1397/11/27
هزینه دوره: 2000000

  • توضیحات
  • اطلاعات
  • سرفصل
  • ثبت نام

کسی که می خواهد ساختمانی بنا کند ابتدا باید نقشه معماری و سپس نقشه مهندسی برای آن تهیه نماید.نقشه مهندسی را مهندس کارآمد در دفتر مهندسی طراحی می کند.شماره میلگرد ها و تعداد آنها و حجم و اندازه شالوده و ستون ها را دقیق مشخص می کند.این کار را بر مبنای میزان فشاری از سقف متوجه پایین می شود در نظر می گیرد.این طراحی بسیار کار دقیقی است ولی در اجرای آن ساختمان گاهی یک بنا و یا معمار خبره هم براحتی می تواند آن را پیاده کند در پژوهش هم طرح پژوهش به مراتب دقیقتر و سخت تر از انجام مراحل بعدی پژوهش است.طرح باید از فکری منسجم با دیدن تمامی ابعاد موضوع و نشان دادن دقیق مشکل و مسئله پژوهش تنظیم شود.

  • استاد : دکتر یوسف غضبانی
  • مدت زمان : ۱۶ ساعت
  • هزینه دوره : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
جلسه اول مقدمات پژوهش(تعریف پژوهش-ویژگی های اثر پژوهش-ویژگی های پژوهشگر)
جلسه دوم مراحل انجام پژوهش-موضوع اولیه-منبع شناسی-مطالعه اولیه-موضوع نهایی)
جلسه سوم بیان مسئله-سؤال ها و فرضیه ها-مدل نظری-پیش فرض ها
جلسه چهارم تعریف مفاهیم و متغیرها و شاخص ها-روش پژوهش(نوع پژوهش ، شیوه گرد آوری اطلاعات و شیوه تحلیل)
جلسه پنجم محدودیت ها و مشکلات پژوهش-قلمرو پژوهش-سازماندهی پژوهش-زمان بندی-بودجه بندی-منابع طرح-منابع پژوهش –رزومه علمی پژوهشگر و همکاران
نام *
نام خانوادگی *
تلفن همراه *
پست الکترونیک *
کد امنیتی *

درباره

متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما متن نمونه درباره ما

راه های ارتباطی

تلفن: 11111111

ایمیل: aaaaaaaaa

پیوندهای مرتبط

- دانشگاه ادیان و مذاهب

- دانشکده آموزش الکترونیک